HER ER DU BOLIGANSØGNING

Ansøgningsskema

Oplysninger om ansøger


*
 
*
*
*
*
*
*
  
*  
*
  
  

*

Den ønskede boligtype bedes afkrydset


Den ønskede boligs beliggenhed
Vi gør opmærksom på, at De kun får tilbud til de noterede områder/gader.

Ventelistegebyr kr. 300,00, kan overføres til vor konto i Nordea, konto nr. 0658 6540442088.

HUSK at påføre navn og adresse ved indbetaling.

Der opkræves ikke gebyr for opskrivning til ungdomsboliger.